Nowojorskie biuro prawne, na którym możesz polegać
Dzwoń po bezpłatną konsultację

212-808-0448
OBRAŻENIA CIAŁA       BŁĘDY MEDYCZNE       WORKERS' COMPENSATION       RENTY INWALIDZKIE

Blog

Pomyłka a błąd lekarski

06.26.2018
Aby uznać pomyłkę lekarza za błąd, musi ona być takiego rodzaju, że według innych podobnie wyszkolonych medycznie lekarzy, jest w opiece medycznej niedopuszczalna.
Pomyłka a błąd lekarski

Żeby powstał dający się udowodnić błąd lekarski, lekarz, pielęgniarka, dentysta lub szpital musiał najpierw „odejść” od przyjętych standardów opieki medycznej. Aby uznać pomyłkę za błąd, musi ona być takiego rodzaju, że według innych podobnie wyszkolonych medycznie lekarzy, jest w opiece medycznej niedopuszczalna.

Aby udowodnić błąd lekarski, konieczne jest również wykazanie, że to „odejście” w sprawowaniu opieki medycznej było „istotnym czynnikiem” powodującym uszkodzenie ciała u pacjenta. Nie wszyskie pomyłki lekarzy powodują u pacjenta obrażenia. Jednakże jeśli lekarzowi nie uda się odpowiednio leczyć pacjenta, co doprowadzi do powstania obrażeń u pacjenta, wtedy lekarz będzie odpowiedzialny za błąd. Niewielkie obrażenia zazwyczaj nie wystarczą do wytoczenia procesu.

Zgodnie z Prawem Stanu Nowy Jork Dotyczącym Zdrowia Publicznego, istnieje również oddzielny tryb postępowania w wypadku „nieudzielenia pacjentowi informacji przed wyrażeniem przez niego zgody”. Jeśli lekarzowi nie uda się odpowiednio poinformować pacjenta o ryzyku i rozwiązaniach alternatywnych wobec wybranej procedury medycznej, to być może lekarz naruszył prawo do informacji przed wyrażeniem zgody.

Istnieją ścisłe ograniczenia czasowe dotyczące wniesienia powództwa w sprawie błędu lekarskiego. W stanie Nowy Jork czas na wszczęcie procesu w sprawie błędu lekarskiego może zależeć od tego, kto doznał obrażeń ciała, kto jest potencjalnym pozwanym, a także od wprowadzenia w życie nowych ustaw i decyzji sądowych interpretujących prawo. Oszacowanie ograniczeń czasowych nie jest prostą sprawą, więc gdy istnieje podejrzenie doznania krzywd, osoba zainteresowana powinna niezwłocznie zasięgnąć porady doświadczonego adwokata specjalizującego się w błędach lekarskich.

wróć do listy

bbnr-new-www-photo

Serdecznie dziękuję za wspaniałą obsługę. Byłem poszkodowany w wypadku samochodowym, adwokat skutecznie wywalc... Krzysztof J.
Chcę ci podziękować za pomoc i wsparcie udzielone moim rodzicom przez ciebie i twoich kolegów. Czas, wysiłek i... Pat R.
Moja żona i ja zdaliśmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z prawdziwie profesjonalną firmą, która jednocześni... Greg M.
Cieszę się, że skontaktowałem się z Brand Brand Nomberg & Rosenbaum i po prostu chciałem wyrazić moją najgłębs... Tom O.
Była to bardzo ciężka walka na sali sądowej, w której musieliście się zmierzyć nie tylko z jednym, ale z dwoma... Jane and Thomas D.

$3,200,000 odszkodowania dla polskiego pracownika

$3,200,000 odszkodowania dla polskiego pracownika

Reprezentujemy pracowników budowlanych, którzy podczas pracy ulegli wypadkowi i doznali obrażeń. Jedną z godnych uwagi s... >

Maksymalne odszkodowanie dla Polaka po wypadku

Maksymalne odszkodowanie dla Polaka po wypadku

Pewien starszy pan, Polak, zadzwonił zeszłego lata do naszej kancelarii i poprosił o pomoc. Oczywiście, spotkałem się z... >

Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

W naszej kancelarii reprezentujemy ofiary błędów medycznych, które stanowią jeden z najtrudniejszych obszarów praktyki p... >