Nowojorskie biuro prawne, na którym możesz polegać
Dzwoń po bezpłatną konsultację

212-808-0448
OBRAŻENIA CIAŁA       BŁĘDY MEDYCZNE       WORKERS' COMPENSATION       RENTY INWALIDZKIE

Błędy lekarskie

5 przydatnych porad w przypadku zaniedbania medycznego w NY

  1. Uzyskaj pełne kopie dokumentacji medycznej i rachunków od lekarza, który zawinił zaniedbania.
  2. Rób zdjęcia swoich obrażeń.

  3. Zdobądź nazwiska wszystkich świadków, w tym pielęgniarek.

  4. Zrób listę wszystkich lekarzy i szpitali, w których miało miejsce leczenie i daty leczenia.
  5. Skontaktuj się z adwokatem od błędów medycznym w Nowym Jorku, aby chronić swoich praw.

Aby udowodnić błąd w sztuce lekarskiej w Nowym Jorku, lekarz, pielęgniarka, dentysta lub szpital musiał "odejść" od przyjętych standardów opieki medycznej. W przypadku zaniedbania błąd musi być tego rodzaju, aby inni lekarze z takim samym wykształceniem medycznym uznali opiekę medyczną za niedopuszczalną. Konieczność udowodnienia zaniedbania lekarskiego wskazuje również, że "odejście" opieki medycznej było "istotnym czynnikiem" powodującym obrażenia u pacjenta. Nie wszystkie błędy popełniane przez lekarzy powodują obrażenia u pacjenta. Jeśli jednak lekarz nie będzie właściwie leczył pacjenta, a to odejście skutkuje urazem pacjenta, wówczas lekarz będzie odpowiedzialny za błędy w sztuce lekarskiej. Drobne obrażenia zwykle nie uzasadniają wniesienia pozwu.

Istnieje teź odrębna przyczyna działań o odszkodowanie na podstawie Ustawy o Zdrowiu Publicznym NYS z powodu "braku świadomej zgody". Jeśli lekarz nie poinformuje właściwie pacjenta o ryzyku i alternatywnych metodach planowego leczenia, lekarz może naruszyć prawo zgody. Niewłaściwe rozpoznanie choroby nowotworowej przez szpital lub lekarza może uzasadniać wsczęście kroków prawnych. Ogólnie rzecz biorąc, im wcześniej rak zostanie wykryty i poddany leczeniu, tym bardziej prawdopodobne jest wyleczenie.

Lekarze na ogół podają poziom zaawasowania nowotworów, aby wskazać, jak daleko rozprzestrzeniła się choroba. Im wyższy poziom, tym większe rozprzestrzenianie się raka. Nieprawidłowe odczytywanie rentgenogramu, mammografii lub MRI z podejrzanymi masami może być właśnie takim "odejściem" od zaakceptowanej opieki medycznej. Każda kobieta powinna zawsze zachować kopie swoich raportów mammograficznych, ponieważ lekarze lub ich pracownicy biurowi czasami nie informują pacjenta o pozytywnym wyniku takiego testu.

Błąd chirurga jest kolejnym częstym błędem medycznym w Nowym Jorku, który może uzasadniać postępowanie prawne. Perforacje jelit z operacji brzusznych, które nie są leczone i powodują zakażenie, doprowadziły do ​​wydania orzeczeń przeciwko chirurgom. Wykonanie operacji polegającej na nieprawidłowe umieszczeniu aparatu medycznego może prowadzić do konieczności przeprowadzenia dodatkowych operacji i powinno zostać zbadane przez adwokata zajmującego się błędami lekarskimi.

Istnieją ścisłe ograniczenia czasowe w celu wszczęcia postępowania w sprawie błędu w sztuce lekarskiej. W stanie Nowy Jork czas rozpoczęcia działań związanych z błędami lekarskimi może zależeć od tego, kto jest ranny, kim jest potencjalny pozwany, a także od przyjęcia nowych przepisów i orzeczeń sądowych interpretujących prawo. Obliczanie ograniczeń czasowych nie jest prostą sprawą, a osoby powinny natychmiast skonsultować się z doświadczonym adwokatemw Nowym Jorku ds. błędów w sztuce lekarskiej, gdy podejrzewe jest popełnienie przestępstwa.

Chroń siebie i swoich bliskich, jeśli jesteś ofiarą i skontaktuj się z prawnikami zajmującymi się błędami lekarskimi w Nowym Jorku.

bbnr-new-www-photo

Serdecznie dziękuję za wspaniałą obsługę. Byłem poszkodowany w wypadku samochodowym, adwokat skutecznie wywalc... Krzysztof J.
Chcę ci podziękować za pomoc i wsparcie udzielone moim rodzicom przez ciebie i twoich kolegów. Czas, wysiłek i... Pat R.
Moja żona i ja zdaliśmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z prawdziwie profesjonalną firmą, która jednocześni... Greg M.
Cieszę się, że skontaktowałem się z Brand Brand Nomberg & Rosenbaum i po prostu chciałem wyrazić moją najgłębs... Tom O.
Była to bardzo ciężka walka na sali sądowej, w której musieliście się zmierzyć nie tylko z jednym, ale z dwoma... Jane and Thomas D.

$3,200,000 odszkodowania dla polskiego pracownika

$3,200,000 odszkodowania dla polskiego pracownika

Reprezentujemy pracowników budowlanych, którzy podczas pracy ulegli wypadkowi i doznali obrażeń. Jedną z godnych uwagi s... >

Maksymalne odszkodowanie dla Polaka po wypadku

Maksymalne odszkodowanie dla Polaka po wypadku

Pewien starszy pan, Polak, zadzwonił zeszłego lata do naszej kancelarii i poprosił o pomoc. Oczywiście, spotkałem się z... >

Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

W naszej kancelarii reprezentujemy ofiary błędów medycznych, które stanowią jeden z najtrudniejszych obszarów praktyki p... >