Nowojorskie biuro prawne, na którym możesz polegać
Dzwoń po bezpłatną konsultację

212-808-0448
OBRAŻENIA CIAŁA       BŁĘDY MEDYCZNE       WORKERS' COMPENSATION       RENTY INWALIDZKIE

Blog

Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

08.20.2018
W naszej kancelarii reprezentujemy ofiary błędów medycznych, które stanowią jeden z najtrudniejszych obszarów praktyki prawniczej w zakresie szkody osobowej.
Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

W sprawie, którą pragnę opisać reprezentowałem mężczyznę, który doznał udaru po operacji siatkówki oka. Lekarz prowadzący jego leczenie zezwolił jedynie na znieczulenie miejscowe podczas operacji, ale chirurg i anestezjolog - wbrew tym zaleceniom i będąc świadomymi licznych chorób pacjenta zdecydowali, że poddadzą go znieczuleniu ogólnemu, które trwało ponad 7 godzin. Podczas zabiegu zespół anestezjologiczny podawał leki obniżające ciśnienie krwi pacjenta, ale pod koniec zabiegu zaprzestano tego, powodując, że jego ciśnienie krwi podniosło się do niebezpiecznego poziomu. Kiedy po zabiegu pacjent nie reagował na próby wybudzenia przez kilka godzin, lekarze zdali sobie sprawę, że doznał poważnego udaru.

Poproszony o reprezentowanie poszkodowanego podjąłem sprawę przeciwko szpitalowi i lekarzom. Powołani przez szpital prawnicy, reprezentujący lekarzy biorących udział w operacji nieustannie odmawiali dostarczania informacji, o które prosiłem, co oczywiście naruszało postanowienia sądu. Kiedy ostatecznie uzyskałem dane, o które prosiłem i przejrzałem je, miałem mocne podejrzenia, że nie dostałem całej ewidencji, że część informacji do mnie nie dotarła. Zacząłem przeprowadzać własne dociekania i przeprowadziłem dochodzenie w wyniku którego dowiedziałem się, że część odpowiedzi na moje pytania była zafałszowana, a część danych ukryta. Sąd niższej instancji miał świadomość tych niezgodnych z prawem działań, ale wahał się, by podjąć odpowiednie kroki.

Złożyłem cztery osobne wnioski, mające na celu przekonać sąd, by ukarał działania niezgodne z prawem. Sędzia ostatecznie zgodził się, obkładając sankcjami w wysokości $15,000 zarówno pozwanych jaki i ich adwokata. Sprawa ta stała się na tyle głośna, że relacja o niej znalazła się na pierwszej stronie New York Law Journal - nowojorskiego pisma prawniczego.
Byłem jednak przekonany, że - biorąc pod uwagę rozmiar oszustwa i potencjalną szkodę mojego klienta - sankcja ta była niewystarczająca. Tylko usunięcie wszystkich biorących w oszustwie prawników i stwierdzenie przez sąd, że szpital jest w pełni odpowiedzialny za urazy mojego klienta byłyby właściwym zadośćuczynieniem. Złożyłem apelację i przedstawiłem sprawę przed czterema nowo powołanymi do tej sprawy sędziami apelacyjnymi stanu Nowy Jork.

W 2017 roku sędziowie apelacyjni zdecydowali się na moją korzyść. Obszerne uzasadnienie wyroku wyczerpująco wyjaśniało, dlaczego uznano szpitali chirurga za odpowiedzialnych w świetle prawa za nadużycia wobec mojego klienta. Tylko niewzruszony naciski upór naszej firmy w chęci pomocy naszemu klientowi spowodowały, że pozwani zgodzili się na ugodę w wysokości $3,900,000.

W naszej firmie jesteśmy nieustępliwi w naszych dążeniach do uzyskania wszelkich dowodów, które będą świadczyć na korzyść naszego klienta. Podczas gdy nasze sukcesy nie gwarantują takich samych wyników w każdym przypadku, którym się zajmujemy, wygrane, które mamy na swoim koncie są miarą naszej pracy i skuteczności.

wróć do listy

bbnr-new-www-photo

Serdecznie dziękuję za wspaniałą obsługę. Byłem poszkodowany w wypadku samochodowym, adwokat skutecznie wywalc... Krzysztof J.
Chcę ci podziękować za pomoc i wsparcie udzielone moim rodzicom przez ciebie i twoich kolegów. Czas, wysiłek i... Pat R.
Moja żona i ja zdaliśmy sobie sprawę, że mamy do czynienia z prawdziwie profesjonalną firmą, która jednocześni... Greg M.
Cieszę się, że skontaktowałem się z Brand Brand Nomberg & Rosenbaum i po prostu chciałem wyrazić moją najgłębs... Tom O.
Była to bardzo ciężka walka na sali sądowej, w której musieliście się zmierzyć nie tylko z jednym, ale z dwoma... Jane and Thomas D.

$3,200,000 odszkodowania dla polskiego pracownika

$3,200,000 odszkodowania dla polskiego pracownika

Reprezentujemy pracowników budowlanych, którzy podczas pracy ulegli wypadkowi i doznali obrażeń. Jedną z godnych uwagi s... >

Maksymalne odszkodowanie dla Polaka po wypadku

Maksymalne odszkodowanie dla Polaka po wypadku

Pewien starszy pan, Polak, zadzwonił zeszłego lata do naszej kancelarii i poprosił o pomoc. Oczywiście, spotkałem się z... >

Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

Ugoda na sumę $3,900,000 za błąd medyczny

W naszej kancelarii reprezentujemy ofiary błędów medycznych, które stanowią jeden z najtrudniejszych obszarów praktyki p... >